home

mr. E. Frieling

Oerdonk 34

6641 LJ BEUNINGEN

telefoon: 06 53258564

fax: 024 - 675 04 59

frieling@actamediatief.nl

Evert Frieling (1947) studeerde notarieel recht aan de RU Groningen en behaalde in 1975 het doctoraal examen.
Vanaf 1975 tot 1989 is hij als kandidaat-notaris werkzaam geweest. In 1989 werd hij benoemd tot notaris in Beuningen (Gld).

In de loop van zijn notariële carrière is hij zich in toenemende mate gaan interesseren voor de “menselijke kant” van het juridische werk: “Waarom doen mensen in hun onderlinge verhouding wat ze doen, wat beweegt ze?”, en van de organisatorisch kanten: “hoe motiveer je mensen, zorg je dat ze betrokken raken en blijven?”

Deze verschuiving in interesse is de reden geweest om per 1 januari 2004 het notariaat te verlaten. Hem werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend als notaris.

Een notaris wordt regelmatig geconfronteerd met geschillen tussen partijen, waarin hij mensen begeleidt bij het vinden van een oplossing. Heel vaak lukt dat ook tot tevredenheid van alle betrokkenen. Die begeleiding naar een oplossing wordt in formele zin geen mediation genoemd maar heeft wel veel trekken van wat een mediator doet.  In zijn hoedanigheid van notaris heeft Evert Frieling ruime ervaring opgedaan met het oplossing van geschillen.
De in 2004 gevolgde mediationopleiding bij het MTI heeft de vaardigheden en theoretische onderbouwing van het mediatorschap verder versterkt en uitgebouwd.

Naast de opleiding tot mediator heeft hij een opleiding gevolgd en afgerond op het gebied van het mensgericht coachen bij de Academie voor Coaching en Counseling.

Zijn aanleg en persoonlijke ontwikkeling maken hem een goede observator en luisteraar, belangrijke eigenschappen voor een succesvolle mediation of coaching.

Aandachtsvelden en werkterrein

Vanwege de werkzaamheden in het notariaat beschikt Evert Frieling over ruime ervaring met het omgaan met  familierechtproblematiek, met name de emotionele en relationele kanten daarvan.  Zijn bemiddeling bij echtscheiding bestaat uit een "totaalpakket": een ouderschapsplan indien nodig en de afwikkeling van de boedelverdeling die voor hem "gesneden koek" is. 

Hetzelfde geldt voor het oplossen van problemen bij de verdeling van een nalatenschap.


Zijn eigen ondernemerschap en het zijn van gesprekspartner van- en dienstverlener aan ondernemers in het MKB heeft hem een goed inlevingsgevoel opgeleverd voor specifieke ondernemersproblemen. Zijn doelgerichte benadering van de situatie blijkt  daarbij uiterst effectief.
De opgedane ervaring maakt hem met name ook geschikt als mediator bij conflicten in de ondernemingswereld.