home

mr. C.J. Kloosterman-Taal

Sonderdankstraat 43

2596 SC DEN HAAG

telefoon: 070 - 324 06 45

fax: 070 - 326 26 83

kloosterman@actamediatief.nl

Charline Kloosterman studeerde Nederlands Recht, hoofdrichting Publiekrecht aan de RU Leiden.

Vanaf 1976 tot 2000 was zij in verschillende functies werkzaam bij de Raad van State, waarvan de laatste acht jaren als hoofd van de Stafafdeling bestuursrechtspraak.

Zij beschikt over ruime managementervaring en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Als leidinggevende was zij betrokken bij de reorganisatie van de afdeling en heeft zij ervaren dat een open communicatie, participatie van alle betrokkenen en een zorgvuldig en mensgericht besluitvormingsproces noodzakelijk zijn om een dergelijke ingrijpende verandering in een organisatie tot een goed einde te brengen.
Het creŽren van randvoorwaarden voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van mensen en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid is leidraad bij haar handelen.

In de periode 1990 tot 1997 was zij als voorzitter van een bestuur van 7 basisscholen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid op de scholen, de implementatie van de vele wettelijke regelingen van het ministerie van onderwijs, het voeren van fusiebesprekingen en het tot stand komen van afvloeiingsregelingen, statutenwijzigingen en reglementen voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

De opleiding tot mediator heeft zij gevolgd bij het MTI. Verder nam zij de afgelopen jaren deel aan een traject Servant Leadership, waarbij het accent ligt op coaching en volgde zij trainingen company coaching en counseling en coaching.

Charline heeft in de verschillende functies, die zij heeft vervuld, ervaren dat probleemsituaties vaak ontstaan door een gebrekkige communicatie, het niet uitspreken wat er werkelijk speelt tussen mensen en dat persoonlijke omstandigheden, emoties en verschillen in karakters daarbij een belangrijke rol spelen. Een werkelijke oplossing van het conflict kan worden bereikt wanneer partijen in alle openheid ook de onderliggende emoties kunnen bespreken.

Als mediator wil zij graag een bijdrage leveren aan het weer op gang brengen van de communicatie en bevorderen dat partijen in een veilige omgeving gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict komen en daarbij hun onderlinge relatie zodanig herstellen dat zij ook in de toekomst op goede wijze samen kunnen functioneren.

Haar ervaring als (company) coach kan zij inzetten in die situaties dat persoonlijke feedback ter voorkoming van het ontstaan van conflicten en escalaties gewenst is.

Zij treedt op als mediator in arbeidsverhoudingen, bestuursgeschillen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs en ondernemingsvraagstukken.

Haar levenservaring en inlevingsvermogen ondersteunen haar bij mediations in
de relationele sfeer.