home

mr. J.C.S. Mol

Schuilenbergweg 4

8121 RA OLST

telefoon: 0570 - 64 30 53

fax: 0570 - 60 14 41

mol@actamediatief.nl

Jaqueline Mol studeerde Nederlands Recht met privaatrechtelijke afstudeerrichting.
Zij werkt vanaf 1996 als ondernemingsadviseur.

“In mijn juridische praktijk trachtte ik altijd eerst een overlegsituatie te creŽren om de problemen van cliŽnten op te lossen. Pas wanneer echt geen andere mogelijkheid open staat, is de gerechtelijke weg een manier om problemen op te lossen.”

Deze overtuiging vormt de reden waarom Jaqueline NMI mediator is geworden. Voldoening haalt zij uit het geven van zodanige begeleiding dat mensen hun problemen zelf kunnen aangaan en oplossen, dat zij zelf verantwoordelijkheid voor hun gedrag gaan nemen. Alleen dŠn kun je een structurele verandering van de situatie verwachten.

“Ik geloof dat alles met elkaar verbonden is, je kunt een conflict of een handeling nooit op zichzelf zien, er is een oorzaak en een gevolg; daarom kun je om problemen daadwerkelijk op te lossen ook niet volstaan met een regeling voor het direct zichtbare, maar moet je ook naar de overige omstandigheden en onderliggende gevoelens kijken en deze meenemen.”

Om deze aspecten te kunnen integreren heeft Jaqueline een opleiding gesprekstherapie/counseling gevolgd, waardoor zij in staat is om naast de zakelijke ook de persoonlijke aspecten van een probleemsituatie in ogenschouw te nemen.

Bij coaching van mensen – al dan niet in combinatie met een mediationproces – richt zij zich op het (her)vinden van de eigen kracht, zodat iemand verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen gedrag, voor zichzelf en in contact met anderen.

Ervaring ligt vooral bij ondernemingsvraagstukken; o.a. handelsgeschillen, personeelsbeleid, en familierechtelijk; echtscheiding.