home
Mediation Coaching Doelgroep Diensten

ActaMediatief: coachen naar zelfsturing.

ActaMediatief biedt diensten aan op het gebied van mensgericht en ontwikkelingsgericht coachen.
Vaak houdt een door de cliŽnt ervaren probleem niet alleen verband met de situatie waarin dat probleem zich voordoet, maar houdt het verband met veel meer factoren rondom de omstandigheden en de persoonlijkheid van de cliŽnt.
De coach van ActaMediatief richt zich op het ontdekken van die verbanden en het daarop afgestemde ontwikkelingsgerichte coachen. Het bevorderen van zelfsturing (de cliŽnt helpen bij het verwerven van inzicht om daarmee zelf zijn eigen problemen op te lossen) staat daarbij centraal.

Coaching kan worden ingezet ter verbetering van het persoonlijk functioneren of voor de oplossing van een probleem, maar zeker ook ter voorkoming van een conflict.
De coach kan helpen het probleem te reguleren en op te lossen, waarmee de personen zelf en hun onderling relatie gediend zijn. Vanzelfsprekend is de organisatie waarvan de personen deel uitmaken ook winnaar in deze situatie. Juridisering van het probleem, met alle negatieve gevolgen van dien, wordt voorkomen. ActaMediatief gelooft dat een coach enige tijd ingezet moet worden, zodat een oplossing een blijvende oplossing wordt.

In onze offerte vindt u stappen die we voorstellen op basis van uw specifieke vraag