home
Mediation Coaching Doelgroep Diensten

ActaMediatief: een betrokken begeleider.

Een conflict ontstaat niet zomaar. Er is een aanleiding en vervolgens steeds stroever verlopende communicatie, wat er toe kan leiden dat een probleem uitgroeit tot een conflict.
Een oplossing is op zichzelf niet genoeg: de uitwerking daarvan vraagt aandacht en vaak begeleiding om de oplossing van het probleem of het conflict blijvend te maken. Acta Mediatief neemt daarom dat het gehele traject van probleem of conflict tot de (blijvende) oplossing tot haar werkgebied.
Partijen blijven zelf de regie houden op de oplossing.

Vormen van dienstverlening

Coaching+
ActaMediatief: blijvend beter functioneren

Coaching kan worden ingezet ter verbetering van het persoonlijk functioneren of voor de oplossing van een probleem, maar zeker ook ter voorkoming van een conflict. De coach kan helpen het probleem te reguleren en op te lossen, waarmee de personen zelf en hun onderlinge relatie gediend zijn. Vanzelfsprekend is de organisatie waarvan de personen deel uitmaken ook winnaar in deze situatie. Juridisering van het probleem met alle negatieve gevolgen van dien, wordt voorkomen.
ActaMediatief gelooft dat een coach gedurende enige tijd ingezet moet worden, zodat een oplossing ook een blijvende oplossing wordt.

Mediation
ActaMediatief: zelf de regie houden

Mocht het probleem inmiddels wel een conflict zijn geworden, dan kan ActaMediatief door middel van mediation hulp verlenen. Partijen blijven zelf invloed houden op de oplossing. De mediators van ActaMediatief werken snel en transparant. Wat ActaMediatief vindt van een optimale mediationprocedure is op de openingspagina van de site omschreven.

Mediation+
ActaMediatief: blijvend resultaat

Zodra het conflict door middel van mediation is opgelost is de belangrijkste stap gezet. De oplossing die de betrokken partijen zijn overeengekomen moet dan echter nog wl worden uitgevoerd! Interpretatieverschillen over de bereikte oplossing, het vertrouwen tussen partijen dat nog verder hersteld en bevestigd moet worden, gevoeligheden tussen partijen: allemaal factoren die afbreuk kunnen doen aan het bereikte resultaat en de uitvoering daarvan. ActaMediatief ziet het als haar taak partijen te begeleiden in deze fase om er zodoende aan bij te dragen dat de oplossing cht gaat werken en blijvend herstel oplevert.