home
Mediation Coaching Doelgroep Diensten

Bedrijf en particulier

ActaMediatief richt zich voor wat betreft de dienstverlening op het gebied van zowel mediation als coaching op het bedrijfsleven en op de privé-sfeer.

Mediation biedt een goede oplossing bijvoorbeeld bij:
- conflictoplossing tussen ondernemingen (contractenrecht);
- conflicten binnen de onderneming, bij voorbeeld binnen een maatschap of firma (samenwerkingsverbanden);
- conflicten met medewerkers in een onderneming (arbeidsrecht);
- relatieproblemen in de privé-sfeer (familieproblemen, beëindigen van relaties, echtscheidingen);
- problemen bij afwikkeling van nalatenschappen;
- problemen met buren.

Bij coaching kan bijvoorbeeld helpen bij:
- het verbeteren van functioneren van directieleden, ondernemers en van werknemers van de onderneming, terugdringen van ziekteverzuim, oplossing van conflicten in algemene zin, zowel binnen als buiten de onderneming;
- het begeleiden van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling, omgaan met specifieke problemen, loopbaanontwikkeling, kortom alles waar een mens mee wordt geconfronteerd en moeite mee kan hebben.