home
Mediation Coaching Doelgroep Diensten

De mediators van ActaMediatief zijn alle juridisch geschoold en hebben ruime ervaring in het omgaan met problemen tussen mensen en organisaties. Zie voor een meer gedetailleerde vermelding van hun bekwaamheden en achtergrond de introductie van ieder van hen op deze site.

In een mediationproces stimuleert de mediator partijen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. De mediator werkt met respect voor de persoonlijkheid en het zelfbeschikkingsrecht van de betrokken partijen. Hij luistert met een goed inlevingsgevoel naar partijen en weet de kern van de belangen en behoeften van partijen voor hen duidelijk te maken en te benoemen. In de loop van het mediation-proces bevordert dat het herstel van communicatie tussen de partijen en speelt dat een belangrijke rol in het tot stand brengen van een gezamenlijke oplossing.

Conflictenregeling via advocatuur en rechterlijke macht gaat meestal gepaard met winnen en verliezen, duurt lang en is duur. De uitkomst is bovendien onzeker. Met name het privaatrecht is doortrokken van de begrippen als “redelijkheid en billijkheid”. Wat de ene rechter echter redelijk en billijk vindt, hoeft de andere niet redelijk en billijk te vinden! Conflictoplossing door tussenkomst van advocaat en rechter gaat bovendien vaak ten koste van de relatie met de wederpartij! Conflictoplossing door middel van mediation gaat uit van een win-win-situatie, verloopt snel en is veel goedkoper. Bovendien wordt de relatie ook voor de toekomst gewaarborgd, wat met name in de persoonlijke sfeer en bij zakelijke conflicten erg belangrijk is.


Samengevat:

- mediation werkt snel;
- is kostenbesparend;
- voorkomt juridisering van het probleem;
- doet recht aan de menselijke kant van het conflict;
- is een procedure waarin partijen de oplossing in eigen hand houden;
- levert een oplossing die meer bevredigt dan een rechterlijk uitspraak.